Farendløsevej 85
4100 Ringsted

Kirken står i dag med en gotisk langhusbygning og sengotisk vesttårn og forholdsvis nyt våbenhus og sakristi.

I 1966, da man installerede varme i kirken, fandt man fundamentet af en rundbygning, der formentlig stammer fra 1100-tallet.

Kirken har et smukt sengotisk korbuekrucifiks fra ca. 1525. Senromansk kakstensfont fra Gotland.


Tilbage til liste