Dåb og navngivning

gfdgdgdf

Dåb og/eller navngivning

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Hvis barnet bliver døbt senest 6 måneder efter fødslen, finder navngivelse sted ved dåben. Forældre, som ønsker at få deres barn døbt, eller voksne, som selv ønsker at blive døbt, skal henvende sig til en af præsterne for at aftale nærmere.

En liste over godkendte navne findes hos Ankestyrelsen. Se mere på

https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

 

Navngivning ved dåb

Skal barnet døbes, henvender sig i pastoratet til en af præsterne og aftaler tidspunkt for dåben, som normalt finder sted ved en højmesse. Der er også mulighed for at holde dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden, dog ikke i december.

Ud over barnets navn og cpr-nummer, skal man også oplyse navne og adresse på mindst to og højest fem vidner (faddere), som skal være døbt i den kristne tro. Man træffer også aftale om en dåbssamtale mellem forældrene og præsten 1-2 uger inden dåben. Efter dåben modtager forældrene en fødsels- og dåbsattest.

 

Navngivning uden dåb

Navngivning uden dåb foretages så vidt muligt digitalt på hjemmesiden borger.dk 

hvor den digitale blanket udfyldes og signerer. Bemærk, ved fælles forældremyndighed skal blanketten signeres af begge forældre, jf. vejledningen.

Bopælssognet modtager herefter den digitale anmeldelse om navngivning og foretager den nødvendige sagsbehandling. Når navngivningen er på plads, modtager forældrene en fødsels- og navneattest.

 

Dåb af større børn

Børn, der ikke er blevet døbt efter fødslen, kan døbes, hvis forældrene ønsker det, f.eks. forud for konfirmationen. Er barnet 12 år eller mere, kræver det samtykke fra barnet. Ret henvendelse til præsten. Se også om indmeldelse.

Dåb af voksne

En voksen kan også døbes, hvis han eller hun ikke tidligere er blevet det. Ret henvendelse til præsten. Se også om indmeldelse

Fotografering i kirken

Der må ikke fotograferes,  når gudstjenesten går i gang, men gerne ved ind- og udgang. Dette af hensyn til roen i kirken, og for at alle kan se mest muligt. Efter gudstjenesten er man velkommen til at fotografere alt det, man vil.

Kontakt os

 • SNØF Pastorat
 • Sognepræst Jacob B. Møller
  Nordrupvej 132, Nordrup
  4100 Ringsted
   
 • Tlf: 5764 0085
 • Email: jabm@km.dk
 

Sognepræst

 • Sara Horneman-Thielcke
 • Havemarksvej 59, Ørslev
  4100 Ringsted

   

 • Tlf: 2166 5502
 • Email: shf@km.dk