Navneændring

Navneændring

Ændring af navn sker ved anmeldelse til bopælssognet. Anmeldelsen sker digitalt via hjemmesiden borger.dk

Der betales et gebyr for en navneændring, enten via borger.dk eller evt med girokort. Bemærk dog, at enkelte navneændringer er undtaget gebyr. Se nærmere på www.borger.dk

I henhold til navnelovgivningen behandles visse navnesager af Statsforvaltningen. Bopælssognet sørger for at videresende disse anmeldelser til Statsforvaltningen.

Listen over godkendte fornavne findes hos Ankestyrelsen på

https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

 

Navneændring ved vielse

Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis man ønsker at ændre navn i forbindelse med vielsen, sendes en anmeldelse til bopælssognet. Det skal, så vidt muligt, ske digitalt på borger.dk

Ved ansøgning om et navn, der bæres af ægtefælle, er navneændringen gratis i op til 3 måneder efter indgåelse af ægteskab.

Listerne over godkendte for-, mellem- og efternavne findes hos Ankestyrelsen www.ast.dk

 

Ved spørgsmål henviser vi til Ringsted Sognekontor, der fører kirkebogen for os. De kan træffes på tlf. 57 61 11 61.

 

Kontakt os

 • SNØF Pastorat
 • Sognepræst Jacob B. Møller
  Nordrupvej 132, Nordrup
  4100 Ringsted
   
 • Tlf: 5764 0085
 • Email: jabm@km.dk
 

Sognepræst

 • Sara Horneman-Thielcke
 • Havemarksvej 59, Ørslev
  4100 Ringsted

   

 • Tlf: 2166 5502
 • Email: shf@km.dk