Vielse

Et ægteskab kan indgås kirkeligt eller borgerligt. I begge tilfælde skal der foreligge en prøvelsesattest, udstedt af kommunen. Der ansøges digitalt om en prøvelsesattest ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk

Er betingelserne for at indgå et ægteskab opfyldt, udstedes efterfølgende en prøvelsesattest. Den er gyldig i 4 måneder, og skal afleveres til vielsesmyndigheden.

 

Vielse i en af pastoratets kirker

Man kan blive viet i folkekirken, hvis mindst én af parterne er medlem.

Man skal som udgangspunkt have tilknytning til kirken for at kunne blive viet her, dvs. at i hvert fald den ene part f.eks.

- har bopæl i sognet

- er døbt eller konfirmeret i sognet

-  har børn, der er døbt i sognet

- har løst sognebånd til en af præsterne.

 

Ønsker I vielse i en af pastoratets kirker, rettes henvendelse til en af præsterne vedr. reservation og de nødvendige oplysninger til registrering af vielsen, herunder navn og adresse på 2 vidner. En samtale med præsten finder sted 1-2 uger før brylluppet.

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Et ægteskab, der er indgået borgerligt, kan senere blive velsignet af en præst, hvis en eller begge parter er medlem af folkekirken.

Oplysninger om navneændring i forbindelse med vielsen findes på siden Navneændring.

 

Kontakt os

 • SNØF Pastorat
 • Sognepræst Jacob B. Møller
  Nordrupvej 132, Nordrup
  4100 Ringsted
   
 • Tlf: 5764 0085
 • Email: jabm@km.dk
 

Sognepræst

 • Sara Horneman-Thielcke
 • Havemarksvej 59, Ørslev
  4100 Ringsted

   

 • Tlf: 2166 5502
 • Email: shf@km.dk